Food Industry Uretano Paint

This system is indicated for low traffic food industry flooring, with low incidence of chemical aggression.

Weber

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Food Industry Uretano Paint

This system is indicated for low traffic food industry flooring, with low incidence of chemical aggression.

Weber

Përshkrim

Weber Brazil, products quartzolit system for food industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit), an epoxy primer for painting (primer ru paint) and an urethane-based top coat (uretano paint quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Shtresë e brendshme

Main material:

Urethane

Product group:

Industrial flooring

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-flooringweberbrflooring-system-for-food-industry-painteng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem