Wall Fire 130-70-600-2RF15+2RF15-BR-LV70

Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Wall Fire 130-70-600-2RF15+2RF15-BR-LV70

Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (15mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

VETITË:

Akustike

Mbrojtje nga zjarri

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-wall-internalplaco-brasilbr130-70-600-2rf152rf15-br-lv70eng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem