Continuous suspended ceiling RIGITONE 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Continuous suspended ceiling RIGITONE 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tavan

Type of building:

Residential

Institutional

Industrial

Commercial

VETITË:

Akustike

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ceilingsconstructionplaco-brasilbrrigitone-8-15-20-super-est-bi-60-27eng.rte

RTE 2017

RTE 2017

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem