FHP continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

Placo Solution made of wire ceiling composed of plasterboard and galvanized wire. It has an excellent cost benefit and is indicated for indoor environment.

Placo Brasil

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

FHP continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

Placo Solution made of wire ceiling composed of plasterboard and galvanized wire. It has an excellent cost benefit and is indicated for indoor environment.

Placo Brasil

Përshkrim

The Placo Standard ceiling system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Tavan

Type of building:

Commercial

Industrial

Institutional

Residential

VETITË:

Akustike

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Brasil

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-ceilingsconstructionplaco-brasilbrfhp-st125-br-com-gesso-e-sisaleng.rte

RTE 2019

RTE 2019

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem