Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 63F120S50

Gyproc

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 63F120S50

Gyproc

Përshkrim

Fire rating 120 mins. Sound rating 50 dB. Weight 52.0 kg/sqm. Side 1 consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 12.5mm,​ inner layer RhinoBoard FireStop 15mm. Side 2 ​ consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 12.5mm,​ inner layer RhinoBoard FireStop 15mm . (locally manufactured, ISO 9001 & 14001 certification, ​recycled paper content, Ecospecifier, Greentag level B listing,​non-combustible to SANS 10177-5) fixed to both sides of ​the frameworks using RhinoBoard Sharp Point Screws 25mm (for ​ base layer) Gyproc​ RhinoBoard ​ Sharp Point ​ Screws 3.5mm diameter x 42mm ​(for face layer) maximum 220mm centres. 63.5mm Donn UltraSTEEL™ Studs (Rigidised, ​ 0.4mm thickness, indexed service holes, Z150 galv coating, locally ​manufactured, recycled content, ISO 9001 & 14001​ certification) friction fitted into top and bottom 63.5mm Donn UltraSTEEL™ Track at 600mm centres.​ Floor and head track fixed with one line of proprietary fixing spaced at maximum 600mm centres.Deep Track shall ​be used in areas subject to deflection. ​ Apply Gyproc RhinoTape to all joints and internal corners. ​Install Donn Corner Bead  to all external corners. Cover​ Gyproc RhinoTape with 2 coats of Gyproc RhinoGlide.​ / with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose ​ (phosphogypsum, locally manufactured). Project height 2550mm. 


Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

VETITË:

Akustike

Mbrojtje nga zjarri

Qëndrueshmëri

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Afrikën e Jugut

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-fire-resistant-wall-systemsgyproc-fire-resista.pdf

PDF

PDF

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-fire-resistant-wall-systemsgyproc-fire-resista.dwg

DWG

DWG

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-fire-resistant-wall-systemsgyproc-fire-resista.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem