Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 51F60S49

Gyproc,ISOVER International

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 51F60S49

Gyproc,ISOVER International

Përshkrim

System composition


  1. Side 1 consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 15mm, ​Side 2 ​ consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 15mm​ . (locally manufactured, ISO 9001 & 14001 certification, ​recycled paper content, Ecospecifier, Greentag level B listing,​non-combustible to SANS 10177-5) fixed to both sides of ​the frameworks using RhinoBoard Sharp Point Screws 25mm (face layer) and at maximum 220mm centres.
  2. 51mm Donn UltraSTEEL™ Studs (Rigidised, 0.4mm thickness, indexed service holes, Z150 galv coating, locally ​manufactured, recycled content, ISO 9001 & 14001​ certification) friction fitted into top and bottom 51mm Donn UltraSTEEL™ Track at 600mm centres.​
  3. Floor and head track fixed with one line of proprietary fixing spaced at maximum 600mm centres. Donn Deep Track shall ​be used in areas subject to deflection. ​
  4. Install 51mm Isover Cavitybatt/Cavitylite of density 14kg/m³ into ​frameworks with joints tightly butted, leaving no gaps. 
  5. Apply Gyproc RhinoTape to all joints and internal corners. ​Install Donn Corner Bead to all external corners. Cover​ Gyproc RhinoTape with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose.​ / with1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose ​ (phosphogypsum, locally manufactured).Fire Performance

60 minutesAcoustic performance

Rw 49 dBSystem weight

28.9 kg/sqm 

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

VETITË:

Akustike

Mbrojtje nga zjarri

Qëndrueshmëri

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Afrikën e Jugut

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s49.pdf

PDF

PDF

-fireresistant-51f60s49.pdf

PDF

PDF

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s49.dwg

DWG

DWG

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s49.pla

PLA

PLA

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s49.rte

RTE 2018

RTE 2018

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem