Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 51F60S42

Gyproc

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Gyproc Fire Resistant Wall System

Gyproc Fire Resistant Wall System 51F60S42

Gyproc

Përshkrim

Fire 60 mins . Sound Rw 42 dB.  weight 29.2 kg/smq .Side 1 consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 15mm, ​Side 2 ​ consisting of outer layer RhinoBoard FireStop 15mm​ . (locally manufactured, ISO 9001 & 14001 certification, ​recycled paper content, Ecospecifier, Greentag level B listing,​non-combustible to SANS 10177-5) fixed to both sides of ​the frameworks using RhinoBoard Sharp Point Screws 25mm (face layer) and at maximum 220mm centres. 51mm Donn UltraSTEEL™ Studs(Rigidised,0.4mm thickness, indexed service holes, Z150 galv coating, locally ​manufactured, recycled content, ISO 9001 & 14001​ certification) friction fitted into top and bottom 51mm Donn UltraSTEEL™ Track at 600mm centres.​ Floor and head track fixed with one line of proprietary fixing spaced at maximum 600mm centres.  Donn Deep Track shall ​be used in areas subject to deflection. ​ Apply Gyproc RhinoTape to all joints and internal corners. ​Install Donn Corner Bead  to all external corners. Cover​ Gyproc RhinoTape with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose.​ / with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose ​ (phosphogypsum, locally manufactured).

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Afrikën e Jugut

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s42.pdf

PDF

PDF

-gyproc-fire-resistant-wall-system-51f60s42.dwg

DWG

DWG

-gyproc-fire-resistan-specifications-51f60s42.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem