Gyproc Classic Wall System

Gyproc Classic Wall System 51F30S39

Gyproc

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem

Gyproc Classic Wall System

Gyproc Classic Wall System 51F30S39

Gyproc

Përshkrim

System composition

  1. Side 1 consisting of outer layer RhinoBoard 12.5mm, ​Side 2 ​ consisting of outer layer RhinoBoard 12.5mm​ . (locally manufactured, ISO 9001 & 14001 certification, ​recycled paper content, Ecospecifier, Greentag level B listing,​non-combustible to SANS 10177-5) fixed to both sides of ​the frameworks using RhinoBoard Sharp Point Screws 25mm (face layer) and at maximum 220mm centres.
  2. 51mm Donn UltraSTEEL™ Studs(Rigidised, ​ 0.4mm thickness, indexed service holes, Z150 galv coating, locally ​manufactured, recycled content, ISO 9001 & 14001​ certification) friction fitted into top and bottom 51mm Donn UltraSTEEL™ Track at 600mm centres.​
  3. Floor and head track fixed with one line of proprietary fixing spaced at maximum 600mm centres.  Donn Deep Track shall ​be used in areas subject to deflection. ​
  4. Apply Gyproc RhinoTape to all joints and internal corners. ​Install Donn Corner Bead to all external corners. Cover​ Gyproc RhinoTape with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose.​ / with 1 layer of Gyproc RhinoLite Multipurpose ​ (phosphogypsum, locally manufactured).


Fire performance


Fire 30 min


Acoustic performance


Sound Rw 39 dB


System weight


Weight 19.6 kg/sqm.

Kategoritë
KATEGORITË E PRODUKTIT:

Mure ndarës

VETITË:

Mbrojtje nga zjarri

Qëndrueshmëri

Termik

Vizuale

Rajonet e Tregut
Ky produkt është në dispozicion në:

Afrikën e Jugut

Shkarkime

Fotografi dhe skedarë të lirë BIM mund të shkarkohen për këtë produkt ose sistem:

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-classic-wall-systemsgyproc-classic-wall-system.pdf

PDF

PDF

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-classic-wall-systemsgyproc-classic-wall-system.dwg

DWG

DWG

-tsystemsdrywall-systemsdrywall-systems03-specificationsgyproc-classic-wall-systemsgyproc-classic-wall-system.pdf

PDF

PDF

-sg2016-revitgyprocsetupprojectv32.rvt

RVT 2016

RVT 2016

-sg2017-revitgyprocsetupprojectv32.rvt

RVT 2017

RVT 2017

-sg2018-revitgyprocsetupprojectv32.rvt

RVT 2018

RVT 2018

BIM Download Center

Për të vazhduar navigacionin tënd dhe shkarkoni më vonë

ose

Shkarko tani skedarët e lirë dhe objektet BIM të disponueshme për këtë produkt ose sistem