webercol smart G

Ngjitës gri për shtrimin e pllakave në ambiente të brendshme

Weber

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

webercol smart G

Ngjitës gri për shtrimin e pllakave në ambiente të brendshme

Weber

Descrição

webercol smart G është një ngjitës i parapërgatitur me bazë çimentoje Portland gri, inertesh tëpërzgjedhura dhe aditivësh specifikë që përmirësojnë ngjitjen dhe punueshmërinë.


Avantazhet

• për ngjitjen e pllakave të qeramikës

• për pllaka të vogla dhe të mesme

• për aplikim në mure dhe dysheme

• përdorim në ambiente të brendshme


Përdoret për ngjitjen e pllakave poroze të dimensioneve të vogla dhe të mesme në mjedise tëbrendshme.

Categorias
Categoria de produto:

Pavimentos

Revestimento da parede

Revestimento interior

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-tds-webercol-smart-g-alb.pdf

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.