Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

Descrição

Rigiprofil janë profile çeliku të galvanizuar së cilësisë së lartë te prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Celik te kategorise Z, për ndertimin e strukturave te mureve ndarës dhe tavaneve e varur të gipsit.Gama e profileve permban:  

Profile CD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil CD

Profile UD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil UD


Profile UW te aplikueshem ne dysheme dhe tavan, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil UW 

Trashesia e celikut 0,6mm dhe i disponueshem ne gjeresi 50 , 75 dhe 100 mm.


Profile CW te aplikueshem vertikalisht midis profileve te tavanit dhe dyshemese, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil CW

 Trashesia e celikut 0,6 mm te disponueshem ne gjerest 50 , 75 dhe 100 mm.


Categorias
Categoria de produto:

Parede

Teto

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-doprigiprofil-udcdcwuwua.pdf

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.