weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

Descrição

weberprim akril është astar / bazë që përdoret për trajtimin e nënshtresës para aplikimit të produkteve përfundimtare, kryesisht, bojrave për fasadë dhe grafiatos. weberprim akril para përdorimit duhet të miksohet mirë, dhe pastaj të hollohet me ujë. Tek sipërfaqet e thata ose absorbente aplikimi bëhet në dy shtresa, me interval prej 2 deri në 3 orë. Në aplikimin e parë shtresa të tretet maksimalisht me 30% ujë, ndërsa në të dytin maksimalisht me 10 %.

Categorias
Categoria de produto:

Fachada

Revestimento exterior

Revestimento interior

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-tds-weber-prim-akril-alb.pdf

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.