webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Descrição

webermin classic është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).


Avantazhet

• përshkueshmëri të lartë të avujve

• nuk dëmton mjedisin

• rezistente dhe jetëgjatë


webermin classic përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm, njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

Categorias
Categoria de produto:

Fachada

Propriedades:

Sustentabilidade

Visual

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-TDS webermin classic ALB

PDF

PDF

-MSDS webermin classic ALB

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.