webermur gletofix

Masë për nivelimin e ambienteve të brendshme

Weber

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

webermur gletofix

Masë për nivelimin e ambienteve të brendshme

Weber

Descrição

webermur gletofix është masë shumë e bardhë për nivelimin e sipërfaqeve të mureve dhe tavaneve të brendshëm. Bazamenti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër, pa pluhur apo papastërti të tjera. Sipërfaqet e vjetra apo absorbente duhen trajtuar me astarin / bazën weberprim podloga IN dhe pjesët metalike duhet trajtuar për parandalim të ndryshkut të paktën 12 orë para se të filloni punën.


Avantazhet

• e thjeshtë për aplikim

• trashësia maksimale 5mm

• kohë e zgjatur punueshmërie

• ekstremisht i bardhë

Categorias
Categoria de produto:

Teto

Revestimento interior

Propriedades:

Visual

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-dop-weber-mur-gletofix-eng.pdf

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.