webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.

webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

Descrição

webertec D-fix është hidroizolues për nënshtresat minerale dhe komponentët strukturorë në kontakt me tokën (podrume, kate të nëndheshme dhe pllaka e themeleve), rezervuare uji dhe pjesë të tjera të strukturës mbi tokë. Produkti aplikohet me mistri ose furçe në një shtresë jo me të trashë se 4 mm. Kjo shtresë duhet të ruhet nga kontakti me ujin, diellin ose ngricën për të paktën 24 orë.

Avantazhet• hidroizolues i fortë dhe i qëndrueshëm• rezistent ndaj influencës së presionit pozitiv apo negativ të ujit• veçanërisht rezistent ndaj influencave kimike dhe mekanike• i përshtatshëm për rezervuare apo depozita me ujë të pijshëm

Categorias
Categoria de produto:

Pavimentos

Revestimento interior

Revestimento exterior

Revestimento da parede

Região
Este produto está disponível em:

Albânia

Downloads

Arquivos e objetos BIM deste produto ou sistema estão disponíveis gratuitamente para download

-dop-weber-tec-d-fix-eng.pdf

PDF

PDF

-tds-weber-tec-d-fixeng.pdf

PDF

PDF

Central de Downloads BIM

Continuar a navegação e fazer o download mais tarde.

Ou

Baixe agora os arquivos e objetos BIM disponíveis gratuitamente para este produto ou sistema.