webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

BIM downloadcentrum

Om verder te navigeren en later te downloaden

Of

Download nu gratis bestanden en BIM-objecten die beschikbaar zijn voor dit product of systeem

webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

Beschrijving

webermur polifix S është pluhur i bardhë i cili përdoret për nivelimin e mureve të betonit dhe të suvatuara, si dhe për mbushjen e defekteve të sipërfaqes.Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme dhe e pastër nga papastërtitë. Këshillohet të pastrohet me ujë para aplikimit të masës. Pikat kritike të sipërfaqes duhen mbushur me masë më të dendur, në raport 4:1 me ujin. Përgatitja dhe aplikimi bëhet manualisht me mistri metalike.


Avantazhet

• aplikohet në trashësi deri 4mm në dy shtresa

• e përshtatshme për mbushjen e defekteve,

• parregullsive apo dëmtimeve të vogla

• strukturë të imët me grimca deri në 1 mm

• kohë tharje 4-6 orë

Categorieën
Eigenschappen:

Zichtbaar

Productcategorie:

Buitenbekleding

Facade

Marktgebieden
Dit product is beschikbaar in:

Albanië

Downloads

Voor dit product of systeem zijn gratis bestanden en BIM-objecten te downloaden:

-dop-webermur-polifix-s-srb.pdf

PDF

PDF

BIM downloadcentrum

Om verder te navigeren en later te downloaden

Of

Download nu gratis bestanden en BIM-objecten die beschikbaar zijn voor dit product of systeem