webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

BIM downloadcentrum

Om verder te navigeren en later te downloaden

Of

Download nu gratis bestanden en BIM-objecten die beschikbaar zijn voor dit product of systeem

webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Beschrijving

webermin classic është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).


Avantazhet

• përshkueshmëri të lartë të avujve

• nuk dëmton mjedisin

• rezistente dhe jetëgjatë


webermin classic përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm, njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

Categorieën
Eigenschappen:

Duurzaamheid

Zichtbaar

Productcategorie:

Facade

Marktgebieden
Dit product is beschikbaar in:

Albanië

Downloads

Voor dit product of systeem zijn gratis bestanden en BIM-objecten te downloaden:

-TDS webermin classic ALB

PDF

PDF

-MSDS webermin classic ALB

PDF

PDF

BIM downloadcentrum

Om verder te navigeren en later te downloaden

Of

Download nu gratis bestanden en BIM-objecten die beschikbaar zijn voor dit product of systeem