weberton akril

Boje akrilike fasade

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

weberton akril

Boje akrilike fasade

Weber

Descrizione

weberton akril është bojë fasade e bazuar në lidhësa akrilë dhe mbushësa cilësorë. E përdorur për fasada, gjen përdorim edhe në ambiente të brendshme. E përshtatshme për sipërfaqe të lyera më parë ose sipërfaqe të brendshme të ekspozuara ndaj forcës së fërkimit (korridore, hapësira publike, kuzhina, banjo, etj ).Përpara aplikimit sipërfaqja duhet të jetë trajtuar me astarin / bazën weberprim podloga IN në mënyrë që të arrijë uniformitet.


Avantazhet

• e qëndrueshme ndaj dritës dhe ujit

• rezistente ndaj të gjitha kushteve atmosferike

• numër i pakufizuar nuancash

Categories
Categoria di prodotto:

Facciata

Strato esterno

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-weber-ton-akrileng.pdf

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system