webertherm special

Ngjitës dhe rrafshues gri për EPS dhe XPS

Weber

webertherm special

Ngjitës dhe rrafshues gri për EPS dhe XPS

Weber

webertherm special është ngjitës dhe rrafshues, me bazë çimento gri, mbushës cilësorë dhe aditivë të përshtatshëm. Përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese prej EPS dhe XPS njëkohësisht përdoret edhe për rrafshimin e sipërfaqes së tyre për të krijuar shtresën e armuar ku aplikohet rrjeta e fasadës . Produkti nuk është i përshtatshëm si shtresë përfundimtare.


Avantazhet

• Përgatitet dhe aplikohet lehtësisht

• Prodhuar nga lëndë të para cilësore

• 10 vjet garanci si pjesë e sistemit të fasadës webertherm basic

Categoria di prodotto:

Facciata

Proprietà:

Termico

:

Albania

-TDS webertherm special ALB

PDF

PDF

-MSDS webertherm special ALB

PDF

PDF