webertherm special

Ngjitës dhe rrafshues gri për EPS dhe XPS

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

webertherm special

Ngjitës dhe rrafshues gri për EPS dhe XPS

Weber

Descrizione

webertherm special është ngjitës dhe rrafshues, me bazë çimento gri, mbushës cilësorë dhe aditivë të përshtatshëm. Përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese prej EPS dhe XPS njëkohësisht përdoret edhe për rrafshimin e sipërfaqes së tyre për të krijuar shtresën e armuar ku aplikohet rrjeta e fasadës . Produkti nuk është i përshtatshëm si shtresë përfundimtare.


Avantazhet

• Përgatitet dhe aplikohet lehtësisht

• Prodhuar nga lëndë të para cilësore

• 10 vjet garanci si pjesë e sistemit të fasadës webertherm basic

Categories
Categoria di prodotto:

Facciata

Proprietà:

Termico

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-TDS webertherm special ALB

PDF

PDF

-MSDS webertherm special ALB

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system