webertherm special W

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë për EPS dhe XPS

Weber

webertherm special W

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë për EPS dhe XPS

Weber

webertherm special W është ngjitës dhe rrafshues, me bazë çimento të bardhë, mbushës cilësorë dhe aditivë të përshtatshëm. Përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese prej EPS dhe XPS njëkohësisht përdoret edhe për rrafshimin e sipërfaqes së tyre për të krijuar shtresën e armuar ku aplikohet rrjeta e fasadës.


Avantazhet

• përgatitet dhe aplikohet lehtësisht

• prodhuar nga lëndë të para cilësore

• pjesë e sistemit të fasadës webertherm MAX

Categoria di prodotto:

Facciata

Proprietà:

Termico

:

Albania

-MSDS webertherm special W

PDF

PDF

-TDS webertherm special W

PDF

PDF