Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

Descrizione

Rigiprofil janë profile çeliku të galvanizuar së cilësisë së lartë te prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Celik te kategorise Z, për ndertimin e strukturave te mureve ndarës dhe tavaneve e varur të gipsit.Gama e profileve permban:  

Profile CD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil CD

Profile UD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil UD


Profile UW te aplikueshem ne dysheme dhe tavan, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil UW 

Trashesia e celikut 0,6mm dhe i disponueshem ne gjeresi 50 , 75 dhe 100 mm.


Profile CW te aplikueshem vertikalisht midis profileve te tavanit dhe dyshemese, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil CW

 Trashesia e celikut 0,6 mm te disponueshem ne gjerest 50 , 75 dhe 100 mm.


Categories
Categoria di prodotto:

Parete

Soffitto

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-doprigiprofil-udcdcwuwua.pdf

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system