weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

Descrizione

weberprim akril është astar / bazë që përdoret për trajtimin e nënshtresës para aplikimit të produkteve përfundimtare, kryesisht, bojrave për fasadë dhe grafiatos. weberprim akril para përdorimit duhet të miksohet mirë, dhe pastaj të hollohet me ujë. Tek sipërfaqet e thata ose absorbente aplikimi bëhet në dy shtresa, me interval prej 2 deri në 3 orë. Në aplikimin e parë shtresa të tretet maksimalisht me 30% ujë, ndërsa në të dytin maksimalisht me 10 %.

Categories
Categoria di prodotto:

Facciata

Strato esterno

Strato interno

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-weber-prim-akril-alb.pdf

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system