webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

webermur polifix S është pluhur i bardhë i cili përdoret për nivelimin e mureve të betonit dhe të suvatuara, si dhe për mbushjen e defekteve të sipërfaqes.Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme dhe e pastër nga papastërtitë. Këshillohet të pastrohet me ujë para aplikimit të masës. Pikat kritike të sipërfaqes duhen mbushur me masë më të dendur, në raport 4:1 me ujin. Përgatitja dhe aplikimi bëhet manualisht me mistri metalike.


Avantazhet

• aplikohet në trashësi deri 4mm në dy shtresa

• e përshtatshme për mbushjen e defekteve,

• parregullsive apo dëmtimeve të vogla

• strukturë të imët me grimca deri në 1 mm

• kohë tharje 4-6 orë

Categoria di prodotto:

Facciata

Strato esterno

Proprietà:

Visivo

:

Albania

-dop-webermur-polifix-s-srb.pdf

PDF

PDF