webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Descrizione

webermin classic është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).


Avantazhet

• përshkueshmëri të lartë të avujve

• nuk dëmton mjedisin

• rezistente dhe jetëgjatë


webermin classic përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm, njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

Categories
Categoria di prodotto:

Facciata

Proprietà:

Sostenibilità

Visivo

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-TDS webermin classic ALB

PDF

PDF

-MSDS webermin classic ALB

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system