webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

webermin classic është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).


Avantazhet

• përshkueshmëri të lartë të avujve

• nuk dëmton mjedisin

• rezistente dhe jetëgjatë


webermin classic përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm, njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

Categoria di prodotto:

Facciata

Proprietà:

Sostenibilità

Visivo

:

Albania

-TDS webermin classic ALB

PDF

PDF

-MSDS webermin classic ALB

PDF

PDF