webermur gletofix

Masë për nivelimin e ambienteve të brendshme

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

webermur gletofix

Masë për nivelimin e ambienteve të brendshme

Weber

Descrizione

webermur gletofix është masë shumë e bardhë për nivelimin e sipërfaqeve të mureve dhe tavaneve të brendshëm. Bazamenti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër, pa pluhur apo papastërti të tjera. Sipërfaqet e vjetra apo absorbente duhen trajtuar me astarin / bazën weberprim podloga IN dhe pjesët metalike duhet trajtuar për parandalim të ndryshkut të paktën 12 orë para se të filloni punën.


Avantazhet

• e thjeshtë për aplikim

• trashësia maksimale 5mm

• kohë e zgjatur punueshmërie

• ekstremisht i bardhë

Categories
Categoria di prodotto:

Soffitto

Strato interno

Proprietà:

Visivo

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-dop-weber-mur-gletofix-eng.pdf

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system