webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system

webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

Descrizione

webertec D-fix është hidroizolues për nënshtresat minerale dhe komponentët strukturorë në kontakt me tokën (podrume, kate të nëndheshme dhe pllaka e themeleve), rezervuare uji dhe pjesë të tjera të strukturës mbi tokë. Produkti aplikohet me mistri ose furçe në një shtresë jo me të trashë se 4 mm. Kjo shtresë duhet të ruhet nga kontakti me ujin, diellin ose ngricën për të paktën 24 orë.

Avantazhet• hidroizolues i fortë dhe i qëndrueshëm• rezistent ndaj influencës së presionit pozitiv apo negativ të ujit• veçanërisht rezistent ndaj influencave kimike dhe mekanike• i përshtatshëm për rezervuare apo depozita me ujë të pijshëm

Categories
Categoria di prodotto:

Pavimentazione

Strato interno

Strato esterno

Rivestimento

Regioni del mercato
Questo prodotto è disponibile in:

Albania

Scaricares

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-dop-weber-tec-d-fix-eng.pdf

PDF

PDF

-tds-weber-tec-d-fixeng.pdf

PDF

PDF

Centro di download

Per continuare la navigazione e completare il tuo carrello

O

Download free files and BIM objects available for this product or system