weberodstranjivac algi

Astar/bazë biocid kundër algave, mykut dhe mikroorganizmave

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

weberodstranjivac algi

Astar/bazë biocid kundër algave, mykut dhe mikroorganizmave

Weber

Description

weberodstranjivac algi është agjent biocid për heqjen e algave, mykut dhe mikroorganizmave. Të gjitha papastërtitë, algat, myqet dhe mikroorganizmat e ngjashme eleminohen fillimisht në mënyrë mekanike me furçë. Në varësi nga intensiteti dhe grada e infektimit përdoret produkti i patretur ose i tretur (në raportin 1:4) për tu aplikuar më dorë ose me pompë. Nëse nevojitet, të përsëritet proçesi ditën pasardhese. Pas 24 orësh sipërfaqja mund të pastrohet me furçë dhe të shpëlahet me ujë të pastër.


Avantazhet

• vepron në thellësi, nuk është gërryes

• zvogëlon mundësinë e rishfaqjes së infektimit

• nuk prodhon gazra të dëmshme

• për përdorim brenda dhe jashtë


Produkti mund të përdoret në: suva, fasada, gur natyral dhe artificial. Përdoret për sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme. Konsumi varet nga shkalla dhe intensiteti i kontaminimit te zonës së infektuar.

Categories
Product category:

Exterior coating

Facade

Interior coating

Properties:

Sanitär

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-weber-prim-odstranjivac-algi-eng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system