weberton akril

Boje akrilike fasade

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

weberton akril

Boje akrilike fasade

Weber

Description

weberton akril është bojë fasade e bazuar në lidhësa akrilë dhe mbushësa cilësorë. E përdorur për fasada, gjen përdorim edhe në ambiente të brendshme. E përshtatshme për sipërfaqe të lyera më parë ose sipërfaqe të brendshme të ekspozuara ndaj forcës së fërkimit (korridore, hapësira publike, kuzhina, banjo, etj ).Përpara aplikimit sipërfaqja duhet të jetë trajtuar me astarin / bazën weberprim podloga IN në mënyrë që të arrijë uniformitet.


Avantazhet

• e qëndrueshme ndaj dritës dhe ujit

• rezistente ndaj të gjitha kushteve atmosferike

• numër i pakufizuar nuancash

Categories
Product category:

Facade

Exterior coating

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-weber-ton-akrileng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system