webertherm special W

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë për EPS dhe XPS

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

webertherm special W

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë për EPS dhe XPS

Weber

Description

webertherm special W është ngjitës dhe rrafshues, me bazë çimento të bardhë, mbushës cilësorë dhe aditivë të përshtatshëm. Përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese prej EPS dhe XPS njëkohësisht përdoret edhe për rrafshimin e sipërfaqes së tyre për të krijuar shtresën e armuar ku aplikohet rrjeta e fasadës.


Avantazhet

• përgatitet dhe aplikohet lehtësisht

• prodhuar nga lëndë të para cilësore

• pjesë e sistemit të fasadës webertherm MAX

Categories
Product category:

Facade

Properties:

Thermal

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-MSDS webertherm special W

PDF

PDF

-TDS webertherm special W

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system