webercol smart W

Ngjitës i bardhë për shtrimin e pllakave në ambiente të brendshëm

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

webercol smart W

Ngjitës i bardhë për shtrimin e pllakave në ambiente të brendshëm

Weber

Description

webercol smart W është një ngjitës i parapërgatitur me bazë çimentoje të bardhë, inertesh tëpërzgjedhura dhe aditivësh specifikë që përmirësojnë ngjitjen dhe punueshmërinë.


Avantazhet

• për ngjitjen e pllakave të qeramikës

• për pllaka të vogla dhe të mesme

• për aplikim në mure dhe dysheme

• përdorim në ambiente të brendshme


Përdoret për ngjitjen e pllakave poroze të dimensioneve të vogla dhe të mesme në mjedise tëbrendshme.

Categories
Product category:

Interior coating

Wall Facing

Flooring

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-webercol-smart-w-alb.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system