Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

Rigiprofil 0,6mm

Profile çeliku për mure ndarës dhe tavanet e varur të gipsit

Rigips

Description

Rigiprofil janë profile çeliku të galvanizuar së cilësisë së lartë te prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Celik te kategorise Z, për ndertimin e strukturave te mureve ndarës dhe tavaneve e varur të gipsit.Gama e profileve permban:  

Profile CD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil CD

Profile UD per strukturen e mureve te gipsit dhe tavaneve te gipsit - Rigiprofil UD


Profile UW te aplikueshem ne dysheme dhe tavan, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil UW 

Trashesia e celikut 0,6mm dhe i disponueshem ne gjeresi 50 , 75 dhe 100 mm.


Profile CW te aplikueshem vertikalisht midis profileve te tavanit dhe dyshemese, per fiksimin e pllakave te gipsit - Rigiprofil CW

 Trashesia e celikut 0,6 mm te disponueshem ne gjerest 50 , 75 dhe 100 mm.


Categories
Product category:

Ceiling

Partition Wall

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-doprigiprofil-udcdcwuwua.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

Manage cookies