weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

Description

weberprim akril është astar / bazë që përdoret për trajtimin e nënshtresës para aplikimit të produkteve përfundimtare, kryesisht, bojrave për fasadë dhe grafiatos. weberprim akril para përdorimit duhet të miksohet mirë, dhe pastaj të hollohet me ujë. Tek sipërfaqet e thata ose absorbente aplikimi bëhet në dy shtresa, me interval prej 2 deri në 3 orë. Në aplikimin e parë shtresa të tretet maksimalisht me 30% ujë, ndërsa në të dytin maksimalisht me 10 %.

Categories
Product category:

Exterior coating

Facade

Interior coating

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-tds-weber-prim-akril-alb.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system