webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

Contact
Sokol Osmani
Sokol Osmani
Albania

webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

Description

webermur polifix S është pluhur i bardhë i cili përdoret për nivelimin e mureve të betonit dhe të suvatuara, si dhe për mbushjen e defekteve të sipërfaqes.Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme dhe e pastër nga papastërtitë. Këshillohet të pastrohet me ujë para aplikimit të masës. Pikat kritike të sipërfaqes duhen mbushur me masë më të dendur, në raport 4:1 me ujin. Përgatitja dhe aplikimi bëhet manualisht me mistri metalike.


Avantazhet

• aplikohet në trashësi deri 4mm në dy shtresa

• e përshtatshme për mbushjen e defekteve,

• parregullsive apo dëmtimeve të vogla

• strukturë të imët me grimca deri në 1 mm

• kohë tharje 4-6 orë

Categories
Product category:

Exterior coating

Facade

Properties:

Visual

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-dop-webermur-polifix-s-srb.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

Contact
Sokol Osmani
Sokol Osmani
Albania