webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

webermur polifix S

Masë niveluese për muret e jashtëm

Weber

Description

webermur polifix S është pluhur i bardhë i cili përdoret për nivelimin e mureve të betonit dhe të suvatuara, si dhe për mbushjen e defekteve të sipërfaqes.Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme dhe e pastër nga papastërtitë. Këshillohet të pastrohet me ujë para aplikimit të masës. Pikat kritike të sipërfaqes duhen mbushur me masë më të dendur, në raport 4:1 me ujin. Përgatitja dhe aplikimi bëhet manualisht me mistri metalike.


Avantazhet

• aplikohet në trashësi deri 4mm në dy shtresa

• e përshtatshme për mbushjen e defekteve,

• parregullsive apo dëmtimeve të vogla

• strukturë të imët me grimca deri në 1 mm

• kohë tharje 4-6 orë

Categories
Product category:

Exterior coating

Facade

Properties:

Visual

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-dop-webermur-polifix-s-srb.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system