webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

webermin classic

Grafiato dekorative minerale

Weber

Description

webermin classic është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).


Avantazhet

• përshkueshmëri të lartë të avujve

• nuk dëmton mjedisin

• rezistente dhe jetëgjatë


webermin classic përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm, njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

Categories
Product category:

Facade

Properties:

Sustainability

Visual

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-TDS webermin classic ALB

PDF

PDF

-MSDS webermin classic ALB

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system