webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system

webertec d-fix

Hidroizolues me 1 komponent për mbrojtjen nga lagështira

Weber

Description

webertec D-fix është hidroizolues për nënshtresat minerale dhe komponentët strukturorë në kontakt me tokën (podrume, kate të nëndheshme dhe pllaka e themeleve), rezervuare uji dhe pjesë të tjera të strukturës mbi tokë. Produkti aplikohet me mistri ose furçe në një shtresë jo me të trashë se 4 mm. Kjo shtresë duhet të ruhet nga kontakti me ujin, diellin ose ngricën për të paktën 24 orë.

Avantazhet• hidroizolues i fortë dhe i qëndrueshëm• rezistent ndaj influencës së presionit pozitiv apo negativ të ujit• veçanërisht rezistent ndaj influencave kimike dhe mekanike• i përshtatshëm për rezervuare apo depozita me ujë të pijshëm

Categories
Product category:

Exterior coating

Flooring

Interior coating

Wall Facing

Market Regions
This product is available in:

Albania

Downloads

Free files and BIM objects are available to download for this product or system :

-dop-weber-tec-d-fix-eng.pdf

PDF

PDF

-tds-weber-tec-d-fixeng.pdf

PDF

PDF

BIM Download Center

To continue your navigation and download later

Or

Download now free files and BIM objects available for this product or system