weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

weberprim akril

Astar / baze akrile per perdorim ne fasada minerale

Weber

weberprim akril është astar / bazë që përdoret për trajtimin e nënshtresës para aplikimit të produkteve përfundimtare, kryesisht, bojrave për fasadë dhe grafiatos. weberprim akril para përdorimit duhet të miksohet mirë, dhe pastaj të hollohet me ujë. Tek sipërfaqet e thata ose absorbente aplikimi bëhet në dy shtresa, me interval prej 2 deri në 3 orë. Në aplikimin e parë shtresa të tretet maksimalisht me 30% ujë, ndërsa në të dytin maksimalisht me 10 %.

Produktkategorie:

Front

Außenverkleidung

Innenbeschichtung

:

Albanien

-tds-weber-prim-akril-alb.pdf

PDF

PDF